MATERIAALRAPPORT: EEN CONCREET BEWIJS VAN UW COMMITMENT

Bilan Matières OWA

 

Dankzij de volledige traceerbaarheid van de door u ingezamelde cartridges kunnen wij u een gepersonaliseerd materiaalrapport verstrekken. Een concreet bewijs van de inzet van uw bedrijf voor duurzame ontwikkeling.

Verzoek om informatie

 

Wat is een materiaalrapport?

Het OWA materiaalrapport is een document dat alle gegevens met betrekking tot de OWA-inzamelservice certificeert en op zeer nauwkeurige wijze bijhoudt wat er met de ingezamelde gebruikte cartridges van uw onderneming gebeurt.

Wij kunnen deze gegevens verstrekken dankzij onze efficiënte inzamelservice waarmee de cartridges gedurende het hele proces, van inzameling tot recycling, kunnen worden gevolgd. Dit traceersysteem, dat voor iedere onderneming op maat wordt gemaakt, is mogelijk dankzij de etiketten met barcodes op iedere inzameldoos waarmee gebruikers de dozen kunnen identificeren.

 

Recycling circulaire economie OWA

 

Het materiaalrapport garandeert dat het gewicht van de ingezamelde tonercartridges gelijk is aan het gewicht van de cartridges die zijn verwerkt. Daarnaast geeft de rapportage een nauwkeurig overzicht van het aantal gereviseerde cartridges en het aantal cartridges dat ontmanteld is, inclusief een exacte omschrijving van de teruggewonnen secundaire grondstoffen die zijn hergebruikt.

 

Heeft u vragen over het materiaalrapport van OWA?

 Neem contact op

 

De informatie die in het materiaalrapport wordt opgenomen :

1. Een inzameloverzicht van uw bedrijf 

 • Hoeveelheid en gewicht van de ingezamelde inkjetcartridges 
 • Hoeveelheid en gewicht van de ingezamelde tonercartridges 
 • Verdeling per merk van de ingezamelde tonercartridges                                        

2. Gegevens over de verwerking van de ingezamelde cartridges 

 • De verdeling herbruikbare en niet-herbruikbare tonercartridges.
 • Hoeveelheid en gewicht van de herbruikbare tonercartridges           
 • Hoeveelheid en gewicht van de niet-herbruikbare tonercartridges                
 • De terugwinning van materialen uit ontmantelde tonercartridges 
  • Nettogewicht van de verwerkte materialen
  • Specifieke gegevens over de teruggewonnen materialen (gewicht en % van het totale ontmantelde gewicht) 

3. Schatting van de verminderde milieuvervuiling in de vorm van CO2-uitstoot 

 • Vermindering van de CO2-uitstoot in kg, in vergelijking met de klassieke verbrandingsmethode  
 • Vermindering van de CO2-uitstoot uitgedrukt in aantal kilometers                          

 

 

Deze gegevens kunnen direct verwerkt worden in uw MVO-rapport!

 

 

Een doeltreffende tool voor uw MVO-beleid 

Met de OWA-oplossing vermindert u het effect van uw activiteiten op het milieu. Daarmee draagt deze oplossing bij aan het behalen van uw MVO-doelstellingen. Doordat het materiaalrapport duidelijke informatie geeft over de invloed op het milieu (afval en klimaat) is de rapportage een zeer nuttige MVO-tool voor uw onderneming.

 

U kunt de materiaalrapportage gebruiken voor uw MVO-rapport

 • Met betrekking tot de huidige wetgeving: artikel 225 wet Grenelle II, decreet 2012-557 van 24 april 2012 inzake de transparantieverplichtingen van ondernemingen op sociaal en milieugebied 
 • En/of de toepassing van MVO-maatstaven en extrafinanciële verslaggeving: Global Compact van de VN (principe 8 en 9), GRI4, OESO (principe 6)

 

 

Het materiaalrapport is een gebruiksklaar document dat voldoet aan de beoordelingscriteria voor milieuprestaties in MVO-rapporten.

 

 

Hoe kunt u in uw MVO-rapport van de materiaalrapportage gebruikmaken?

U kunt online uw materiaalrapport opstellen op basis van de sortering van uw ingezamelde cartridges in een bepaalde periode.

Met uw gepersonaliseerde materiaalrapport beschikt u over nauwkeurige, cijfermatige gegevens die u in uw MVO-rapport kunt opnemen. Zo gebruikt u de gegevens:

 

Gegevens voor het gedeelte 'Afvalbeheer' in uw MVO-rapport

De OWA-oplossing is een maatregel voor de preventie, recycling en verwijdering van afval. Hiervoor kunt u de volgende gegevens gebruiken:

1. Het aantal aangeschafte gereviseerde cartridges als deel van het totale aantal aangeschafte cartridges wordt gebruikt voor de berekening van het percentage materialen dat uit gerecyclede grondstoffen vervaardigd is (GRIU-EN2).

2. Door het aantal aangeschafte cartridges per soort (inkjet, toner, tonerfles) te vergelijken met het aantal ingezamelde cartridges per soort kunt u het inzamelingspercentage en de doeltreffendheid van het sorteren berekenen.

3. Het materiaalrapport geeft het totale gewicht aan cartridge-afval weer dat door OWA is ingezameld en de hoeveelheid teruggewonnen materiaal (hergebruik, terugwinning van materialen, afval). Dit gewicht wordt in acht genomen bij het consolideren van het totale gewicht aan afval per soort en per verwerkingsmethode (GRI4-EN23).

 

Gegevens voor het gedeelte 'Klimaatverandering' in uw MVO-rapport

In de rapportage is een schatting opgenomen van de mate waarin de CO2-uitstoot vermindert door het gebruik van de OWA-oplossing voor het terugwinnen van materialen in vergelijking met de klassieke verbrandingsmethoden. Nog een manier waarop u ervoor kunt zorgen dat uw ecologische voetafdruk verkleint, namelijk door de CO2-uitstoot te verminderen!

 

Log in op uw account en stel uw materiaalrapport op:

 

Ga naar mijn account