25 - 06 - 2019

Politiek focust op milieu: tijd voor meer bewustwording?

Deskundig advies

Eveil écologique
copyright.picture: Pixabay

Europese verkiezingen zorgen voor groene stap vooruit: op naar meer bewustwording?

Europese verkiezingen en de klimaatmars

Bij de afgelopen Europese verkiezingen gaven veel van de Fransen hun stem aan de ecologistische partij De Groenen. De partij veroverde de derde plek in de rij partijen met de meeste stemmen. Is het de bewustwording rondom de milieuproblematiek die voor dit resultaat heeft gezorgd in Frankrijk? En eveneens in Duitsland, waar de groene partijen ook populair zijn?

Er worden recentelijk over de hele wereld klimaatmarsen georganiseerd door de jongere generatie. Hieruit blijkt goed hoe we de regeringen proberen te confronteren met de uitdaging om het klimaat te redden. Een ander voorbeeld van de gezamenlijke bewustwording om het milieu beter te beschermen is de #CleanupChallenge is. Mensen uit alle windstreken maken voor-en-na-foto's van een met afval bevuilde locatie. Op de tweede foto is al het afval opgeruimd.

Omstreden consumptiegewoontes

Nu het steeds zichtbaarder wordt hoe onze leef-, consumptie- en productiegewoontes een slechte impact hebben op het milieu, wordt ons bewustzijn groter en nemen we de problemen serieuzer. Zo neemt de politiek zowel gematigde als rigoureuze beslissingen: er worden maatregelen genomen bij luchtverontreinigingspieken en er bestaat een verbod op vervuilende auto's en plastic. Plastic was en is nog altijd belangrijk bij de ontwikkeling en groei van vele bedrijven. Toch staat plastic tegenwoordig in een kwaad daglicht en zijn vuilniszakken, rietjes en ander verpakkingsmateriaal van plastic soms verboden. Hyperconsumptie, slijtage, wegwerpproducten: onze consumptiegewoontes zorgen voor meer afval dan de wereld aankan en dan de mens kan verwerken. Hoewel vooral het bewustzijn van de individu groeit, zijn er ook veel groepen en bedrijven die met initiatieven komen om de afvalproblemen op te lossen.

Initiatieven voor een beter milieu

We zijn er nog niet, maar zowel de individuen als bedrijven nemen milieubewuste maatregelen en de partijen versterken elkaars gedrag. De individu speelt in op de initiatieven van bedrijven en andersom worden bedrijven gemotiveerd hun businessmodel aan te passen aan de consumptiegewoontes van de individu. De manier waarop en waarmee een product wordt samengesteld, staat steeds meer onder druk. Spullen recyclen en tweedehands kopen wordt nu juist steeds normaler en aantrekkelijker in ons consumptiegedrag.

De bijdrage van Armor Office Printing

Bij Armor Office Printing geloven we steevast dat bewustwording over het milieu van invloed is op alle soorten consumptiegedrag, ook in onze eigen sector. Daarom stimuleren we onze partners OWA-cartridges in de schappen te leggen. Ons merk biedt meer dan alleen remanufactured cartridges zelf, lege exemplaren die na een verwerkingsproces en uitvoerige tests opnieuw in gebruik zijn genomen. Ons merk biedt namelijk ook een inzamelingsdienst. Hierdoor kunnen we lege cartridges kosteloos verwerken voor hergebruik of deze recyclen.