25 - 03 - 2019

Op weg naar een circulaire economie!

Small Action For The Planet

Het Feuille de Route Economie Circulaire (FREC) is een groot project van de Franse overheid dat duurzaamheid beoogt. Het Franse Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie presenteerde het project in april 2018. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat de doelstellingen uit de Franse wet voor groene groei van 11 augustus 2015 bereikt gaan worden.

 

Wat zijn de doelstellingen van het FREC?

 • Het verbruik van hulpbronnen in Frankrijk verminderen: in 2030 moet het verbruik in verhouding tot het bbp met 30% verlaagd zijn ten opzichte van 2010.
 • De hoeveelheid gestort ongevaarlijk afval in 2025 met 50% verminderen ten opzichte van 2010
 • Ernaar streven dat plastic in 2025 voor 100% gerecycled wordt
 • De uitstoot van broeikasgassen verminderen: dankzij het recyclen van plastic moet er jaarlijks 8 miljoen ton CO2 extra bespaard kunnen worden
 • Tot wel 300.000 extra banen creëren, inclusief in nieuwe beroepen.

 

Welke concrete maatregelen moeten er worden genomen om deze doelstellingen te bereiken?

Bij elkaar zijn er 50 concrete maatregelen getroffen die zijn gebaseerd op 4 verschillende speerpunten:

 • Betere productie: meer gerecycled materiaal in producten, milieulabels ...
 • Duurzamer verbruik: het hergebruiken en herstellen van producten stimuleren en consumenten hierover beter informeren
 • Beter afvalbeheer: het scheiden van afval en het hergebruik van oude spullen stimuleren
 • De burgers en bedrijven erbij betrekken: zorgen voor meer informatie, het creëren van bewustwording en het versterken van de synergieën

 

Hoe helpt het FREC bedrijven nog beter om te gaan met het milieu?

Uit deze lijst van concrete maatregelen kunnen bedrijven de balans opmaken van de reeds bestaande en nog uit te voeren maatregelen.

Armor Office Printing hecht veel waarde aan het milieu. Daarom wil het bedrijf meegaan in het FREC-project. Zo heeft Armor Office Printing in september 2018 meteen de aandacht gevestigd op de eerste 22 maatregelen waar het bedrijf direct mee te maken heeft. Remanufacturing en hergebruik van cartridges staan al sinds 2008 centraal bij de activiteiten van Armor Office Printing. Hierdoor kon het bedrijf goed ingaan op zijn belangrijkste speerpunten:

 • Betere productie:
  • Remanufacturing van OWA-cartridges, 100% traceerbaar, meetbaar en transparant, en 100% terugwinning van gebruikte cartridges
  • Grootste werkgever in Frankrijk in de sector
  • Een verantwoorde productie die tot stand komt door een milieubewust beleid in een drievoudig gecertificeerde fabriek (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001)
 • Duurzamer verbruik:
  • Stimuleren van de circulaire economie door cartridges te leveren, in te zamelen en te hergebruiken om zo materiaal terug te winnen
  • Het ontvangen van diverse ecolabels (het Nordic Ecolabel, het Franse keurmerk NF Environnement en het label Blue Angel)
  • Het effect dat de betreffende cartridges hebben op het milieu (het verbruik van cartridges van natuurlijke hulpbronnen is vergeleken met het verbruik van de klassieke cartridges)
 • Beter afvalbeheer:
  • Een geïntegreerd en gratis inzamelingssysteem als onderdeel van ons OWA-programma: de materialen worden ingezameld, gerecycled en 100% hergebruikt
  • Het gebruik van het TRIMAN-logo sinds 2008 om burgers te informeren over hun recyclebare materialen
  • Armor Office Printing is sinds 2018 lid van de Franse overheidsorganisatie Recylum (ESR), zodat het bedrijf bij de productie van inkjetcartridges voldoet aan alle milieu-eisen voor elektronisch afval, e-waste.
 • De burgers en bedrijven erbij betrekken::
  • het OWA-programma bekender maken onder bedrijven

 

Bij het opmaken van de balans is er natuurlijk ook gekeken naar de verbeterpunten. Dankzij het FREC-project is Armor Office Printing in staat om deze te onderzoeken en zoveel mogelijk doelstellingen van het Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie te behalen.